księgowość internetowa

Kalendarz przedsiębiorcy i podatnika

Termin płatności składek ZUS dla zatrudniających pracowników

2024-12-14, 2024-12-15 ZUS

Termin złożenia deklaracji i zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez płatników zatrudniających pracowników.

Wróć