księgowość internetowa

Kalendarz przedsiębiorcy i podatnika

Termin płatności zaliczki na podatek dochodowy PIT-5 (miesięczna)

2024-12-20, PIT

Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy.

Wróć