księgowość internetowa

Kalendarz przedsiębiorcy i podatnika

Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

2022-03-21, 2022-03-20 Inny

Wpłata pobranego przez płatników zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 41 ust. 4-5 ustawy o pdof.

Wróć