księgowość internetowa

Kalendarz przedsiębiorcy i podatnika

Termin płatności zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników

2022-03-21, 2022-03-20 Inny

Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych - wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłaconych w poprzednim miesiącu.

Wróć