księgowość internetowa

Kalendarz przedsiębiorcy i podatnika

Termin płatności zaliczki na podatek dochodowy PIT-5 (miesięczna)

2022-02-21, 2022-02-20 PIT

Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy.

Wróć