księgowość internetowa

Zmiany w serwisie - wrzesień 2013

17.09.2013

Ostatnie tygodnie przyniosły kilka zmian w działaniu serwisu.
Wśród nowych funkcji i poprawek jest
  • samodzielne ustawianie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
    Opcja przydatna w firmach opłacających składki ZUS za conamniej 9 osób
  • nowa opcja Opłacaj FGŚP przy umowach pracownika
    Opcja pozwala na zmianę domyślnego ustawienia w serwisie, np. na nienaliczanie składki na Fundusz Gwaratowanych Świadczeń Pracowniczych przy zatrudnianiu członków rodziny
  • dodawanie korekty ZUS DRA


Wróć