księgowość internetowa

Zamknięcie serwisu bookkeeper.pl

30.11.2018

 Szanowni Państwo.
 
Pragniemy poinformować, że z końcem grudnia 2018 roku serwis bookkeeper.pl zostanie zamknięty.
W związku z tym z dniem 15.12.2018 zmienia się treść Regulaminu serwisu.
 
Po 31 grudnia 2018 niemożliwe będzie wykupywanie abonamentu i rejestracje w serwisie, 
a sam Serwis nie będzie aktualizowany i rozwijany.
 
W przypadku, gdy Użytkownik wykupi lub ma wykupiony dostęp do Serwisu dłuższy niż do 31 grudnia 2018 roku 
przewidziany jest częściowy lub całościowy zwrot opłaconego abonamentu za okres po 31 grudnia 2018.
Zwroty wraz z wystawieniem faktury korygującej rozpoczną się po dniu 15 grudnia 2018 roku. 
Zwrot wraz fakturą może nastąpić wcześniej na życzenie Użytkownika.
  
Pomoc Biura Obsługi Klienta i wsparcie księgowej będą dostępne do dnia 31 stycznia 2019.
W tym terminie planowane jest również udostępnienie deklaracji rocznych za 2018 rok.
 
Dostęp do konta i danych w Serwisie jest gwarantowany do 31 lipca 2019 roku. 
Po 31 lipca 2019 roku dostęp do Serwisu i wprowadzonych danych może zostać na stałe zablokowany 
bez ostrzeżenia i możliwości przywrócenia. Ponadto po 31 lipca 2019 roku sam Serwis może 
zostać usunięty i więcej niedostępny pod adresem bookkeeper.pl ani żadnym innym bez informowania Użytkownika.
        
    
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z BOK na adres mailowy biuro@bookkeeper.pl 
 
Serdecznie dziękujemy za spędzony razem czas i życzymy wysokich dochodów w Waszych działaniach.
 

Wróć