księgowość internetowa

Odwrotne obciążenie VAT

12.03.2015

W ostatnich dniach w serwisie bookkeeper.pl pojawiły się nowe funkcje.
Serwis umożliwia zaksiegowanie kosztów z odwrotnym obciążeniem VAT.
Z opcji mogą skorzystać płatnicy VAT i jest ona dostępna w zakładce Koszty->Nowy koszt VAT.
Wprowadzony w ten sposób koszt pojawia się automatycznie w PKPIR i rejestrach odwrótne obciążenie - sprzedaży i zakupu.
Ponadto są one uwzględniane przy generowaniu deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

Możliwe jest też wystawianie faktur zawierających pozycje z odwrotnym obciążeniem i adnotacją "odwrotne obciążenie".
Tak wystawiona faktura jest uzwględniana automatycznie w PKPIR, Rejestrze sprzedaży Odwrotne obciążenie i deklaracjach VAT-7 i VAT-7K.

Obecnie odwrotne obciążenie VAT dotyczy wąskiej grupy towarów wymienionych w załącznku 11 i 13 ustawy o VAT.
Sejm uchawalił w dniu 20 lutego zmiany w ustawie o VAT, które rozszerzają od 1 lipca 2015 katalog towarów objętych odwrotnym obciążeniem.

Wróć