księgowość internetowa

Nowe wzory VAT-UE(3), VAT-UEK(3)

14.08.2013

W serwisie pojawiły się nowe wzory VAT-UE(3) i VAT-UEK(3).
Zmianie uległy również załączniki do VAT-UE: VAT-UE/A(3) ,VAT-UE/B(3)  i VAT-UE/C(2) .
Nowe wzory zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17.06.2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. z 2013 r. poz. 724). Zmiana ta jest  związana z przystąpieniem  przez Chorwację do Unii Europejskiej. Ponadto  wprowadzono też kilka zmian technicznych dotyczących danych adresowych podatnika.

Nowe wzory formularza stosuje się począwszy od rozliczenia:
  1. za lipiec 2013 r. - w przypadku informacji składanej za okresy miesięczne;
  2. za trzeci kwartał 2013 r. - w przypadku informacji składanej za okresy kwartalne.
     
Rozliczenia sprzed lipca 2013 r. należy składać na formularzach VAT-UE(2) i VAT-UEK(2).
Formularze te można również stosować do końca 2013 roku, jeśli nie zawierasz transakcji z kontrahentami z Chorwacji.


Wróć