księgowość internetowa

Karta przychodów pracownika

25.10.2011

 W tym miesiącu serwis wzbogacił się o nową funkcję. Dodana została opcja wydruku karty przychodów pracownika.Karta przychodów zawiera dane wymionione jako wymagane w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.Dostępna jest z poziomu podglądu pracownika lub listy pracowników w zakładce Kadry i Płace.
Taki wydruk zawiera dane pracodawcy oraz pracownika. Główna część karty, to zestawienie zawierające dane z całego roku pogrupowane miesiącami z danymi:
 
- Przychód
- Koszty uzyskania przychodu
- Składki ZUS
- Dochód
- Dochód od początku roku
- Podstawa naliczenia podatku
- Podatek naliczony
- Ulga podatkowa
- Składka na ubezpieczenie zdrowotne
- Składka zdrowodna podlegająca odliczeniu
- Zaliczka na podatek dochodowy
- Data przekazania zaliczki na rachunek Urzędu Skarbowego (drukowana jako puste pole z możliwością ręcznego wpisania danych)
 
Gdy chodzi o ryczałtowców, karta przychodów zawiera również pole Miesiąc wypłaty.
 
Dodatkowo została zmodyfikowana funkcja prezentacji miesięcznego wydruku z kasy fiskalnej. Dodano wyszczególnienie raportów dobowych z poszczególnych kas.
Powyższa funkcja dostępna jest w podglądzie ewidencji PKPiR lub Ewidencji Przychodów w zakładce Ewidencje.

Wróć