księgowość internetowa

Importowanie listy kontrahentów, towarów i usług z pliku

27.01.2011

Udostępniliśmy funkcje importu listy kontrahentów i listy towarów z pliku.
Mamy nadzieję, że funkcje te okażą się przydatne wielu naszym użytkownikom.
Oprócz wspomnianej funkcji usprawniliśmy również zmianę miesiąca księgowego i przejście do przedłużenia aktywności konta.

Wróć