księgowość internetowa

Faktura w walucie obcej i inne zmiany w serwisie

30.09.2011

W ostanich tygodniach zwiększyliśmy funkcjonalność serwisu o kilka nowych opcji.

Dodaliśmy możliwość wystawiania i księgowania faktury w walucie obcej.
Wystawia się ją w dwóch sytuacjach: krajowej sprzedaży towarów i usług w walucie oraz przy wysyłkowej sprzedaży za granicę na rzecz osoby nie będącej płatnikiem podatku VAT. Funkcja ta jest również dostępna w ramach bezpłatnego wystawiania faktur za pomocą naszego serwisu. W przypadku użytkowników, którzy mają dostęp do pełnej funkcjonalności faktura ta jest automatycznie uwględniana we wszystkich wymaganych rejestrach i deklaracjach.
 
Dla wystawiających faktury i rachunki wprowadziliśmy kolejne udogodnienie - definiowanie często używanych uwag na fakturze.
Wystarczy dodać często wykorzystywaną uwagę w zakładce Ustawienia->Zdefiniowane uwagi do faktur by przy wystawianiu faktury dwoma kliknięciami myszki uzupełnić pole uwagi.
 
Dla użytkowników księgujących faktury kosztowe na których pojawiają się koszty wysyłki przydatna będzie kolejna funkcja, którą ostatnio wprowadziliśmy.
W formularzu dodawania Zakupu towarów i usług dodaliśmy sekcję Koszty wysyłki - dzięki temu wprowadzenie tych kosztów jest szybsze, ponieważ nie trzeba wprowadzać dwa razy tych samych danych.
 
Pojawiło się również kilka innych pożytecznych funkcji takich jak
 - wydruki list przychodów i kosztów - można drukować wszystkie lub z wybranej kategorii
 - opcja zmiany metody rozliczania VAT w trakcie roku
 - dodana możliwość księgowania faktur WNT w kolumnach Koszty uboczne i Pozostały koszt w KPIR   
 
UWAGA!
Zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2011 roku informacja rozróżniająca 'Oryginał' i 'Kopię' na fakturze nie jest wymagana.
Zatem na fakturach nie drukujemy już tych napisów. Oczywiście wystawione faktury zawierające ten napis są poprawne i ich wydruk w serwisie pozostaje bez zmian.

Wróć